Företagsaktiviteter och event

Varför inte börja dagen för företaget med en konferens, för att sedan genomgå olika aktiviteter så att personalen får lära känna varandra bättre och skapa en känsla av ”ett” företag. Våra aktiviteter är bra för att låta deltagarna arbeta tillsammans men också tävlingsmoment där teambuilding ändå fortfarande är huvudsyftet!

I våra aktiviteter finns möjlighet till konferens för upp till 60 personer. Teknisk utrustning finns för presentationer/whiteboard osv.

För olika aktiviteter se länkarna under aktiviteter.

Vi ombesörjer även mat och dryck för våra gäster, läs mer här.